image Aigua potable portàtil image Equipos de electrólisis salina DINOTEC
  • es
  • en

Solucions Waterologies per la indústria de la pell

Solucions Waterologies per la indústria de la pell - Waterologies

Waterologies desenvolupa solucions tècniques avançades per processos industrials intensius en l’ús de l’aigua.

Les problemàtiques específiques del sector adober, amb càrregues elevades de salinitat, matèria orgànica i sòlids suspesos fan que els reptes de recirculació i de minimització en l’impacte dels efluents requereixin les tecnologies més acurades i innovadores.

[bctt tweet=”Les problemàtiques específique del sector adober relacionats a l’aigua són part de les solucions que ofereix waterologies”]

A Waterologies hem desenvolupat sistemes de filtració d’alta eficàcia, basats en tecnologia precapa, ultrafiltració ceràmica i osmosi de canal oberta que permeten assolir molt bons resultats tant en l’economització global de l’ús de l’aigua com de sal. Tot plegat mantenint uns nivells de seguretat microbiològica que garanteixen la qualitat d’un producte noble i d’alt valor com és el cuir.

Tens problemes específics en el tractament de l’aigua en el teu sector? PARLEM

Notícias relacionadas
  • Todo
  • Por autor
  • Por categoria
  • Por etiqueta