Waterologies Waterologies

Noticias

Innovación, notícias, agua y tecnología
Why you should matter about Solartistech water treatment technology?
Why you should matter about Solartistech water treatment technology?

 Drinking water with health warranty wherever available: river, pit,reservoir, …  If you do not have power supply: sun is enough.  Remote places or hardly accessible: mobile potabilisation.  Cutting edge technology with optimized cost and highest attainable sustainability. Why you should matter about Solartistech water treatment technology?4.9 (97.33%) 15 votes

read more
Why you should matter about Solartistech water treatment technology?
Aigua potable portàtil

Perquè t’interessa la tecnologia de depuració d’aigua Solardistech? • Aigua potable amb garantia sanitària, d’on n’hi hagi disponible: riu, pou, dipòsit, etc • Si no tens escomesa elèctrica: amb el sol n’hi ha prou. • Zones aïllades o difícilment accessibles: potabilització mòbil. • La tecnologia més puntera amb els costos més optimitzats i la major…

read more
Un tratamiento de aguas que garantiza “protección al medio ambiente”

¿Sabes por qué las ciudades empiezan a ocuparse de convertirse en #smartcities? ¿Por qué diferentes ciudades del mundo eliminan el uso del cloro, de sus procesos de tratamientos de aguas en espacios públicos e impulsan que sus industrias privadas también lo hagan? Un tratamiento de aguas que garantiza “protección al medio ambiente”4.9 (97.5%) 8 votes

read more
Legionel·la l’enemic invisible

Acostumats com estem a utilitzar la legionel·la a les piscines i en gairebé tot el que té a veure amb la purificació de l’aigua, no som conscients del poder d’aquest enemic silenciós. Legionel·la l’enemic invisible4.8 (96.67%) 6 votes

read more
Noticias
4.8 (95%) 4 votes